Liên hệ

Trường mầm non Happy House – TP Kon Tum

Địa chỉ: Khu nhà gia binh – đường Đống Đa – TP Kon Tum

Số điện thoại:0603.

E-mail: happyhousekt@gmail.com

Mọi thắc mắc xin gửi về: